GPEN - 1Z0-550 - 9L0-066 - JN0-696 - C2090-311 - HP2-N46 - 640-692 - 400-201 - 700-501 - MB5-705 - 220-802 - ADM-201 - 70-417 - JN0-690 - C2090-610 - 350-080 - 70-533 - OG0-093 - 300-320 - 117-303 - 1Z0-051 - CWNA-106 - C_TB1200_90 - C_TBIT44_73 - ICYB - EX200 - 070-483 - M70-201 - GCIH - 70-482 - BCCPA - 840-425 - 000-474 - 1Z0-535 - 1Z0-457 - 312-49V8 - C2170-051 - 70-487 - 810-403 - C_HANAIMP151 - HD0-100 - 640-911 - 1Z0-228 - CSSGB - N10-006 - 070-411 - C_TSCM52_66 - MB6-869 - 9A0-142 - M2090-744 - C2010-508 - 300-070 - 1Z0-450 - 70-494 - NS0-506 - C2150-197 - EX0-112 - 1Z0-851 Stowarzyszenie dla Wolnej Niedzieli Dies Dominica • www.diesdominica.org

Strona główna:

WALCZYMY O WOLNĄ NIEDZIELĘ DLA KAŻDEGO!


Nie Bóg potrzebuje niedzieli, ale człowiek.


Niedziela w języku łacińskim to dies dominica lub Dies Domini. Jest ona dla nas świętem chrześcijańskim, ale również dobrem społecznym i kulturowym. Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób nie odczuwa w swym sumieniu niedzieli w jej aspekcie sakralnym, ale mamy nadzieję, że dostrzega wartość wolnej od pracy niedzieli w aspekcie kulturowym, jako ważny kapitał społeczny. Aby więc tego święta i zagrożonego kapitału bronić inicjujemy działania by wolna od pracy niedziela mogła być dobrem dostępnym dla jak największej liczby osób.

Papież Jan Paweł II opublikował w 1998 roku list apostolski „Dies Domini” poświęcony świętowaniu niedzieli w którym mówi m.in.:

- o konieczności ponownego odkrycia niedzieli jako Dnia Pańskiego,

- o niebezpieczeństwie, że coraz więcej osób przeżywa ją jako „zakończenie tygodnia” a nie dzień, w którym Kościół świętuje zmartwychwstanie Chrystusa,

- o tym, że posłuszeństwo trzeciemu przykazaniu nakazuje świętowanie niedzieli, przede wszystkim przez uczestnictwo we Mszy św.,

- o obiektywnych trudnościach by w dzisiejszych czasach świętować niedzielę i o tym, że w krajach o tradycji chrześcijańskiej świętowanie niedzieli ułatwiał kiedyś kontekst kulturowy, zaś dzisiaj wymaga to często „pójścia pod prąd” dominującym trendom naszej epoki,

- o aspekcie socjalnym niedzieli, że powinien to być dzień odpoczynku i solidarności.

 

Słuchając Słowa i odpowiadając na apel Papieża o refleksję nad sposobem przeżywania niedzieli założyliśmy Stowarzyszenie Dies Dominica. Zapraszamy również Ciebie byś został/a członkiem wspólnoty ludzi, którzy dokonali świadomego wyboru tradycyjnego przeżywania i świętowania niedzieli; mimo trudności, jakie niesie nasza epoka z jej dominującymi trendami laicyzacji, komercjalizacji i globalizacji. A że wspólnota to dbałość o innych, stąd członkowie Stowarzyszenia Dies Dominica zobowiązują się do podejmowania konkretnych działań (zobacz: deklaracja członkowska oraz statut par. 2) by tradycyjne przeżywanie i świętowanie niedzieli umożliwić również innym.

Zapraszamy,

Dorota i Józef Dusza, Maria Cyrwus

Założyciele Stowarzyszenia Dies Dominica