200-120  300-101  70-410  70-411  sy0-401  220-801  ex0-001  2v0-621d  2v0-621  200-120  210-260  200-310  SY0-401  810-403  300-320  400-101  70-533  N10-006  MB2-707  210-060  400-201  350-018  ADM-201  CISSP  1Z0-060  400-051  300-075  MB2-704  100-101  9L0-012  642-999  300-115  MB5-705  70-461  1V0-601  300-206  352-001  70-486  300-135  NS0-157  PR000041  300-101  70-346  CCA-500  70-480  810-403  200-120  400-101  CISSP  300-320  350-018  300-101  210-260  300-208  MB2-707  400-201  SY0-401  70-462  EX200  100-101  1Z0-803  9L0-012  70-480  200-310  EX300  ICBB  1Z0-808  AWS-SYSOPS  1Z0-434  300-070  CAS-002  352-001  1V0-601  220-801  N10-006  642-999  SSCP  PMP  642-997  300-115  70-410  101-400  ITILFND  300-075  AX0-100  400-051  2V0-621  70-486  MB5-705  102-400  101  1Z0-067  220-802  70-463  C_TAW12_731  70-494  CISM  PR000041  700-501  300-135  200-120  CISSP  400-101  810-403  300-320  210-060  300-070  210-260  300-075  300-101  NSE4  EX200  300-115  100-101  ADM-201  N10-006  ICBB  NSE7  70-483  70-463  400-051  70-410  70-488  SY0-401  220-802  ITILFND  200-310  PMP  CCA-500  300-208 
Stowarzyszenie dla Wolnej Niedzieli Dies Dominica • www.diesdominica.org

Strona główna:

WALCZYMY O WOLNĄ NIEDZIELĘ DLA KAŻDEGO!


Nie Bóg potrzebuje niedzieli, ale człowiek.


Niedziela w języku łacińskim to dies dominica lub Dies Domini. Jest ona dla nas świętem chrześcijańskim, ale również dobrem społecznym i kulturowym. Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób nie odczuwa w swym sumieniu niedzieli w jej aspekcie sakralnym, ale mamy nadzieję, że dostrzega wartość wolnej od pracy niedzieli w aspekcie kulturowym, jako ważny kapitał społeczny. Aby więc tego święta i zagrożonego kapitału bronić inicjujemy działania by wolna od pracy niedziela mogła być dobrem dostępnym dla jak największej liczby osób.

Papież Jan Paweł II opublikował w 1998 roku list apostolski „Dies Domini” poświęcony świętowaniu niedzieli w którym mówi m.in.:

- o konieczności ponownego odkrycia niedzieli jako Dnia Pańskiego,

- o niebezpieczeństwie, że coraz więcej osób przeżywa ją jako „zakończenie tygodnia” a nie dzień, w którym Kościół świętuje zmartwychwstanie Chrystusa,

- o tym, że posłuszeństwo trzeciemu przykazaniu nakazuje świętowanie niedzieli, przede wszystkim przez uczestnictwo we Mszy św.,

- o obiektywnych trudnościach by w dzisiejszych czasach świętować niedzielę i o tym, że w krajach o tradycji chrześcijańskiej świętowanie niedzieli ułatwiał kiedyś kontekst kulturowy, zaś dzisiaj wymaga to często „pójścia pod prąd” dominującym trendom naszej epoki,

- o aspekcie socjalnym niedzieli, że powinien to być dzień odpoczynku i solidarności.

 

Słuchając Słowa i odpowiadając na apel Papieża o refleksję nad sposobem przeżywania niedzieli założyliśmy Stowarzyszenie Dies Dominica. Zapraszamy również Ciebie byś został/a członkiem wspólnoty ludzi, którzy dokonali świadomego wyboru tradycyjnego przeżywania i świętowania niedzieli; mimo trudności, jakie niesie nasza epoka z jej dominującymi trendami laicyzacji, komercjalizacji i globalizacji. A że wspólnota to dbałość o innych, stąd członkowie Stowarzyszenia Dies Dominica zobowiązują się do podejmowania konkretnych działań (zobacz: deklaracja członkowska oraz statut par. 2) by tradycyjne przeżywanie i świętowanie niedzieli umożliwić również innym.

Zapraszamy,

Dorota i Józef Dusza, Maria Cyrwus

Założyciele Stowarzyszenia Dies Dominica